Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Socialtjänsten

Västergatan 16,43430, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

SilverSeger HVB

Vi på SilverSeger kan erbjuda hem för vård och boende (HVB) till de ungdomar som behöver lite extra omsorg. Vi tar emot ensamkommande pojkar och flickor från 13 år till och med 17 år med problem som till exempel beteendesvårigheter, relationsproblematik eller någon annan ångestproblematik. 

SilverSeger HVB har som inriktning och mål att se till den enskildes situation och behov. Fokus ligger på att skapa en stabil grund och trygghet för barnen. Hos oss skall barnen få sina grundläggande behov tillgodosedda samt få ett gott och respektfullt bemötande. Hos SilverSeger HVB har varje barn en kontaktperson med uppgift att bl.a. upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med barnet, särskild förordnad vårdnadshavare/god man och socialsekreterare. 

Hos oss är det viktigt att barnens behov av stimulans och aktiviteter tillgodoses på individ- och gruppnivå, och därför möjliggör vi aktiviteter så som träning, fotboll, ridning och snickeri. Våran personal ordnar även externa aktiviteter i kontakt med idrottsklubbar och andra föreningar.

"Barnen i en familj är som blommorna i en bukett; det finns alltid någon som bestämt sig för att vända sig i motsatt riktning mot vad arrangören tänkt sig".