Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Socialtjänsten

Västergatan 16,43430, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

Familjehem

Familjehem sökes, utbildas, kvalitetsäkras och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund med anledning av att varje individ har unika behov och vi strävar efter att göra så effektiva placeringar som möjligt med väl matchade hem för varje placering. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt samt avrapporterar till socialtjänsten.

Utbildning och starkt stöd

Utbildning och handledning ges till Familjehemmen via vår grundutbildning, som anpassas efter situation och behov, för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp eller individuellt en gång i månaden. Familjehemmen får även besök av SilverSegers konsulenter en gång i veckan vid ny placering och därefter vid behov, men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den placerade fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar."Barnen i en familj är som blommorna i en bukett; det finns alltid någon som bestämt sig för att vända sig i motsatt riktning mot vad arrangören tänkt sig".