Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Bli familjehem

Västergatan 16,43430, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

Skyddat boende

 

Skyddade boenden är en viktig del i vår verksamhet som säkerställer att vi i de fall när det sker ärenden som förutsätter detta, kan bemöta problematiken med ett kvalificerat och erfaret hem.

Våra skyddade boenden arbetar efter strikt framarbetade riktlinjer där kontakten sköts med 1-2 konsulenter, som i sin tur sköter kontakten med placerande socialförvaltning. SilverSeger tillämpar skyddsprincipen, där all information om placeringen och klienten endast kommuniceras till 1-2 socialsekreterare på ansvarig socialförvaltning. All dokumentation och kommunikation med kommun behandlas ytterst varsamt för att säkerställa att placeringens säkerhet alltid kommer i första hand.
Skyddade boenden/familjehem är lämpliga för klienter i utsatt situation, där bland annat hedersproblematik, våld och dålig umgängesmiljö spelar in. SilverSeger har erfarenhet av olika typer av ärenden som har placerats enligt denna problematik, och våra familjehem ligger samtliga i skyddade miljöer med avlägsenhet och säkerhet.