Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Socialtjänsten

Västergatan 16,43430, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

Att bli jourhem

Hur ser det ut i din familj? Finns det tid, omtanke och kärlek som räcker för fler barn? Det finns många barn och ungdomar som behöver någonstans att ta vägen när de av olika anledningar måste lämna sin egen familj. Du måste inte vara perfekt! Att vara en ”vanlig” familj räcker, det viktiga är att kunna erbjuda ett hem där det finns en eller två trygga vuxna med ett genuint intresse av barnen du tar emot under den tid som behövs. Du kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller hus, vara ensamstående gift eller sambo med eller utan barn. Eftersom alla barn är unika så behövs olika slags familjer. Det som är viktigast är att rätt familj matchas med rätt barn och dess behov. Som jourhemsförälder får du stöd och vägledning i ditt uppdrag, antingen från de ansvariga handläggarna vid socialtjänsten eller från en egen handledare som man tar in för ändamålet. Ofta har man många frågor både innan, under och efter en placering. Handläggaren eller handledaren ska finnas där för dig som ett stöd i vardagen när du behöver det. Var aldrig rädd för att fråga om det du undrar över. Frågar man inte, får man heller inga svar!"Barnen i en familj är som blommorna i en bukett; det finns alltid någon som bestämt sig för att vända sig i motsatt riktning mot vad arrangören tänkt sig".

Förstärkt jourhem

Att vara ett förstärkt jourhem innebär att man får kompletterande stöd, bl.a. genom handledning, stöd dygnet runt, utbildning och vid behov avlastning. Många gånger kan de placeringar som man tar emot som förstärkt jourhem vara svåra och mycket krävande.Samarbete

När ett barn placeras i ett jourhem ingår många olika samarbetspartners kring barnet. Det är inte bara den ansvariga handläggaren från socialtjänsten man behöver samarbeta med, utan ofta även ett helt nätverk av människor, som föräldrar, mor- och farföräldrar och andra släktingar, personal vid förskola/skola, inom sjukvård, habilitering, barnpsykiatri m.fl. Barnet som flyttar in hos dig ska du som jourhemsförälder vara ”medförälder” till. Det innebär bl.a. att vara ett stöd för barnet i kontakten med sina biologiska föräldrar och dess övriga nätverk. Att finnas där och tala om att det är tillåtet att älska och tycka om sina föräldrar, trots deras brister, är en viktig del i det stödet.


Jourhemsutredning

Varje kommun och företag har sina egna utredningsmetoder. Alla går dock ut på att ta reda på så mycket som möjligt om dig som person från den dagen du föddes, till nutid. SilverSegers metod är enligt Kälvestensmetoden. I en jourhemsutredning ingår även att man får lämna utdrag från polisens misstanke- och brottsregister samt socialregistret. Ibland får man även lämna utdrag från försäkringskassan och kronofogdemyndigheten.


Kälvestensmetoden

Med denna metod görs en djupintervju. Som par intervjuas man enskilt av varsin handläggare eller liknande. Handläggaren går sedan genom utredningsmaterialet i en grupp där resultatet tolkas tillsammans med en psykolog. Den utredda familjens starka och svaga sidor åskådliggörs vid detta möte och sedan tas det beslut om familjen blir godkända eller inte.