Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Socialtjänsten

Västergatan 16,434 30, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

 • Alla människor förtjänar
  ett hem att växa i

  Ta kontakt med oss och låt oss göra jobbet

  Kontakta oss
 • Vi söker just nu familjehem
  runt hela Sverige

  Är du villig att öppna upp ditt hem för ett barn som behöver kärlek och omsorg?

  Läs mer

Välkommen till SilverSeger

SilverSeger är en engagerat familjehemsföretag med personal som efter åratal av erfarenhet från myndighetsutövning och familjehemsarbete är bland Sveriges mest drivande verksamhet för familjehemsvård. Vår målgrupp är de ärenden som utmanar oss och våra familjehem - ärenden där vi aldrig ger upp!

Produktblad

Vad erbjuder SilverSeger?

Familjehem

SilverSeger erbjuder nogrant utredda, konsulentstödda familjehem med mångårig erfarenhet. Familjehemmen erhåller stöd och utbildning av företaget kring placeringar.

Jourhem

SilverSegers jourhem är specialiserade på att ta emot kortvariga placeringar enligt akutbehov. Efter behov och uppdrag erbjuds omedelbar stöttning genom konsulent och ytterligare personal som finns på plats.

Skyddat boende

SilverSeger tillhandahåller skyddade boenden för krävande placeringar enligt LVU. Verksamheten har familjehem som har år av erfarenhet gällande just skydd av hedersutsatta individer och vi har omfattande samarbete i frågorna med flertalet kommuner och socialförvaltningar.Skriv in dina uppgifter så tar vi kontakt med dig

Fakta & Info

VARFÖR VÄLJA SILVERSEGER?

Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt. Samt att vi avrapporterar till socialtjänsten.

VÅRT MÅL

Vår målsättning är att dagligen bidra till att förbättra livskvaliteten för alla de människor som söker stöd i tillvaron genom oss. Fokus i verksamheten ligger på kvalitet och effektivitet i varje placering.

KVALITET I FOKUS

SilverSeger arbetar ständigt på att förbättra kvaliteten inom alla dem omsorgstjänster som vi erbjuder socialtjänsten. Vi sätter individen i centrum. Det handlar om att se den enskilde individens behov och att varje dag arbeta för att förbättra människors vardag inom alla dem delar där vi arbetar för att göra en tydlig skillnad, både på individnivå men också i samhället i stort.

RÄTT INSATSER

Dagens omsorgsarbete innebär att vi möter människor som är i behov av väldigt varierad omvårdnad och rätt typ av behandlingsinsats. SilverSeger arbetar aktivt med att hålla personalen uppdaterad och lyhörd inför varje enskild bedömning. Vi lägger stor vikt vid att göra rätt placeringar och ge rätt insatser för varje individ för att ge en så effektiv omvårdnad som möjligt.